Det är viktigt att ha kontroll på alla rutiner som påverkar förhållandet mellan arbetsgivare och anställda.
hr_processer

Alla arbetsgivare vill ha personal med fokus på sin uppgift.  Vilka lagar och regler gäller, vilka förmåner och skyldigheter har chefer och medarbetare. En pedagogisk personalhandbok som är anpassad för din verksamhet påverkar alla i organisationen. Varje person ska veta vad som gäller i olika situationer och vem som har ansvar för att det åtgärdas. Den kunskapen skapar en medvetenhet inom organisationen. Det ger ett positivt förhållningssätt som innebär att alla kan fokusera på den uppgift de är anställda för att utföra på ett bättre och effektivare sätt.

 

Vi brinner för att överföra vår kompetens till dig, så kontakta oss om du är i behov av support, stöd och hjälp.