Alla anställda får se sina förmåner och försäkringar i vårt system
Sänkta försäkringsavgifter leder till mer pension
pension

Tjänstepension och försäkring är den viktigaste löneförmånen. Med vår digitala plattform blir information och råd tillgängliga för alla anställda till en extremt låg kostnad. Vi ser till att alla får tillgång till extra stöd via försäkringshandboken, telefonsupport och utbildningsmöten.

 

För arbetsgivare som vill säkerställa att befintlig försäkringslösning  är tillräckligt bra  så genomför vi granskning och analys. Vi sammanställer avgifter och vilka råd de anställda har fått av försäkringsförmedlare eller andra aktörer. Granskningen leder ofta  till att arbetsgivaren förbättrar sin lösning och kommunikation så att de följer LAS och tar sitt informationsansvar gentemot sina anställda.